Miljö

Combiel har ett eget Ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2015, ISO 1400: 2015 och ISO 45001:2018.