Miljö

Combiel har ett eget kvalitetsledningssystem enligt EN ISO 9001:2008 samt ett eget miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001.